எமது நிறுவனம் தூத்துக்குடியை தலைமையிடமாக கொண்டு 01.01.2012 முதல் தொடங்கப்பட்டு மிக சிறப்பாக செயல் பட்டுவருகின்றது வியாபார நோக்கத்திற்காக மட்டுமல்லாமல் மக்கள் அனைவரும் பயன் பெறும் வகையில் உண்மையான சேவை மனப்பான்மையுடனும் பணியாற்றி வருகின்றோம்.

Related projects